Forskyvning

FORSKYVNING er individuelle objekter, som forholder seg til hverandre som en installasjon.
Installasjonen består av grunnformer som FORSKYVES i forhold til hverandre. Formene forskyves i ulike retninger og plan, horisontalt og vertikalt. Retning snus, nye elementer kommer til, verktøyet lager spor i materiale, glatt, ru osv.
 «Positive» og «negative» former oppstår ved å sage ut en form av en annen. Disse bearbeides videre til nye kombinasjoner.
Bjørk kryssfiner er gjennomgående materiale, med innslag av glimmer og bladmetall mm.
Objektene er plassert på vegg i et rutenett som kan bygges ut i ulike retninger ut ifra et hjørne.

Foto: Øystein Klakegg