Forskyvning II

FORSKYVNING II
Innstallasjonen dreier rundt bevegelse, rytme og forskyvning, og fargerefleksjon.

Foto: Øystein Klakegg