Om

Naturen er min viktigste inspirasjonskilde; organiske former, former i forandring, bevegelse, lysbrytning, transparens, teksturer og farger.
Bevegelse er et stadig tilbakevendende tema. Bevegelse kan ha utgangspunkt i ro, eller en form for stillhet, eller være en indre eller ytre uro som påvirker formen. Bevegelse kan også bestå av flere objekter, like eller med variasjon over et tema, som forholder seg til hverandre. Som kunsthåndverker veksler jeg mellom skulptur og objekter med noen grad av bruksfunksjon. Jeg er opptatt av ulike materialers egenskaper og uttrykk, og veksler mellom tre, epoksy, gips mm.