Flying Circle

Foto: Øystein Klakegg og Marianne Berg.