Norwegian Wood

NORWEGIAN WOOD, Avstøpning av en helt ekte norsk furugrein, i et ekte oljeprodukt.

Foto: Øystein Klakegg