Hylla. Blå på kanten

HYLLA
I hylle:
(besl med hjell)1. plate beregnet til å legge el. sette noe på. Komme på rett hylle. Legge på hylla - gi opp, avslutte. 2.Avsats, hjell i fjellvegg
II hylle: (norr hylja) innhylle
III hylle: (norr hylla) gi uttrykk for anerkjennelse og beundring overfor noen, hedre.

Foto: Øystein Klakegg