Stille

Bevegelse er et stadig tilbakevendende tema i mine arbeider. Bevegelse kan ha utgangspunkt i ro, eller en form for stillhet, eller være en indre eller ytre uro som påvirker formen.
STILLE er del av en serie like former, men med ulikt materiale.

Foto: Øystein Klakegg og Marianne Berg.