Vita, Frost, Alba

"LYSNING"
Visningsrommet USF. Bergen 2005
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter. Hamar 2005
RAM Galleri . Oslo 2005
Utstillingene var et samarbeid med min søster Kathrine Berg, der hun viste lysobjekter og jeg skap.

Skap har en utside, og en innside. Ett åpent og ett lukket rom. Jeg forsøker å lage en mellomting, ved å antyde rommet inni fra utsiden.
Antydningen kan være som tredimensjonale utskjæringer, åpninger i overflaten, eller delvis transparente materialer. Ved å bruke ulike sammenstillinger av tre og pleksiglass, får jeg fram forskjellige grader av gjennomsiktighet.

Jeg inspireres av naturens kretsløp; det håndgripelige men også det flyktige, former i forandring. Særlig det som vokser og springer ut. Begynnelsen.
Jeg forsøker å overføre disse tilstandene i skapene;
Fotografiske motiver i silketrykk på pleksiglass og tre. Bearbeiding av overflater og former to og tredimensjonalt, der den håndverksmessige utførelsen er viktig for å få fram ett taktilt uttrykk.

Skapene som utføres i tre og pleksiglass har ett geometrisk formspråk.
Ønsket om å arbeide med mer organiske former, har resultert i ett omfattende utviklingsarbeid for å kunne støpe hele skap i epoksy.
Ved å gjøre epoksyen delvis gjennomsiktig, kan jeg antyde det som er inni; ett forsøk på å åpne den lukkede formen, uten å gjøre det helt..

Foto: Øystein Klakegg